Hvis du er gravid og har problemer med rusmidler, kan du altid henvende dig til Pitstop. Vi står klar til at yde støtte, og vi hjælper dig til at finde frem til det bedst egnede behandlingstilbud, alt efter dit individuelle behov.

På Pitstop har vi et systematisk og kontinuerligt fokus på dig, der venter barn. Gennem afklarende samtaler finder vi frem til dine behandlings- og støttebehov. Hvis vi sammen vurderer, at der er behov for social- eller sundhedsfaglige indsatser, der går udover Pitstops ambulante rammer (f.eks. specialiseret svangreomsorg, familiebehandling, psykologisk eller somatisk behandling), så hjælper vi dig med at finde et egnet tilbud. Du går derfor aldrig forkert hos os.