Rettigheder

Serviceloven giver mennesker med stofproblemer disse fire rettigheder:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis behandling til stofmisbrugere
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Rusmiddelbehandlingen starter senest 14 dage efter, du har henvendt dig
  4. Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling, som den din kommune har visiteret dig til.

Ligeledes giver sundhedsloven mennesker med et alkoholmisbrug ret til gratis behandling, senest 14 dage efter, vedkommende har henvendt sig.

Bemærk, at det er kommunen der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger skal bevilliges rusmiddelbehandling. En afgørelse kan omfatte hvilke ydelser, der bevilliges og omfanget af ydelserne. Kommunen kan også beslutte at give en borger afslag på rusmiddelbehandling. En afgørelse skal altid indeholde afgørelsens resultat, begrundelse, retsgrundlag og klagevejledning ved et eventuelt afslag eller delvist afslag.

Lovgivning

Retten til behandling for stofmisbrug fremgår af Servicelovens § 101 og § 101 a.

Se lovgivningen om behandling for stofmisbrug her og her

Retten til behandling for alkoholmisbrug fremgår af Sundhedsloven § 141.

Se lovgivningen om behandling for alkoholmisbrug her