Lærke Demant-Ladefoged

Teamleder på Det sociale udføreområde

Sofie

Socialfaglig misbrugsbehandler
Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har undervist i folkeskolen i 9 år. Har taget en international coach, neurocoach, mentaltræner, kognitiv vejleder-uddannelse og er i gang med psykoterapeutuddannelsen. Jeg brænder for at skabe bevidsthed om underliggende årsager til vores handlinger og tror på, at vi alle kan blive den bedste udgave af os selv, hvis vi får de rette værktøjer. Det vil jeg gerne bidrage til i mit arbejde som misbrugsbehandler.

 

Kasper Knudsen

Socialfaglig misbrugsbehandler
Uddannet socialrådgiver og Cand. Soc. i Socialt arbejde og kommer blandt andet med praksiserfaring fra myndighedsarbejdet på børn- og unge området, samt integrationsarbejde i jobcenter regi. Jeg brænder for at arbejde med mennesker, der har et ønske om at forandre deres liv til det bedre. Jeg møder på arbejde hver dag for at skabe positive rammer for forandring og du vil altid møde en nærværende, ærlig og positiv behandler.

 

Ane

Socialfaglig misbrugsbehandler
Uddannet socialrådgiver med primær praksiserfaring fra Kriminalforsorgen igennem 14 år. Jeg har i mange år arbejdet med menneskers forandringsprocesser og har stor erfaring med den kognitive metode samt motiverende samtaler. Jeg er optaget af at arbejde med mennesker, der ønsker forandring til et bedre liv, og som behandler vil jeg hjælpe med at skabe bevidsthed omkring tanke -og adfærdsmønstre for at undersøge nye måder at handle på.

 

 

Benny Villars Vittrup

Lægefaglig konsulent
Uddannet læge fra 1982 med erfaring i smertebehandling af patienter med kræftsygdomme. Sideløbende har jeg gennem 34 år arbejdet med rusmiddelbehandling af primært opioid afhængige borgere. Som lægefaglig konsulent hos Pitstop varetager jeg dels substitutionsbehandling af stabile borgere, dels lægelig vurdering og behandling af yngre borgere med andre former for misbrug.

 

Darius Mardosas

Psykiatrisk konsulent