Anette Harbers van Bijlevelt Rix

Afdelingsleder
Uddannet socialrådgiver samt kognitiv og metakognitiv terapeut. Har arbejdet med misbrug siden 1997, og været leder af Reden på Vesterbro. Har arbejdet med ledelse inden for det sociale område siden 2004, og er meget optaget af forandringsprocesser, både hos den enkelte som helt generelt.

Lærke Demant Ladefoged

Faglig leder og uddannet socialpædagog.
Jeg har siden 2006 været så privilegeret at arbejde med socialt udsatte mennesker og deres pårørende. Heraf har størstedelen haft udfordringer, der er enten har afstedkommet, eller er afstedkommet, af overforbrug af rusmidler. Det, jeg er gladest for ved mit virke, er muligheden for at være med til skabe rammer for forandring.

 

Lise Celina Glæsel

Socialfaglig misbrugsbehandler
Jeg er uddannet socialrådgiver og Cand.Pæd. i Pædagogisk Psykologi. Jeg er særligt optaget af at hjælpe mennesker i udsatte positioner til at forandre deres livssituation i den retning, de ønsker.

 

Bibi Myrhøj

Socialfaglig misbrugsbehandler

 

Sofie Tøttrup Voetmann

Socialfaglig misbrugsbehandler

 

Benny Villars Vittrup

Lægefaglig konsulent
Uddannet læge fra 1982 med erfaring i smertebehandling af patienter med kræftsygdomme. Sideløbende har jeg gennem 34 år arbejdet med rusmiddelbehandling af primært opioid afhængige borgere. Som lægefaglig konsulent hos Pitstop varetager jeg dels substitutionsbehandling af stabile borgere, dels lægelig vurdering og behandling af yngre borgere med andre former for misbrug.