På Pitstop forvalter vi både myndigheds- og udfører-delen.

Når vi fungerer som myndighed, betyder det, at vi i samarbejde med borgerne laver indstillinger til Visitationsudvalget, såfremt det vurderes at borgeren har brug for behandling der ligger ud over hvad Pitstop kan tilbyde. Det kan eksempelvis være dagsbehandling eller døgnbehandling. Som myndighed er vi derfor også dem, der driver opsyn med de eksterne behandlingstilbud, herunder døgnbehandlingerne, for at sikre at vores borgere får den behandling, de er blevet visiteret til, og at de profiterer af den. Vi står således også for opfølgningen af borgernes sager, når det kommer til behandling af rusmidler.

Når vi fungerer som udførere, er det fordi Pitstop også er stedet, hvor borgerne kan modtage ambulant behandling i form af gruppebehandling, understøttet af individuelle samtaler.
Der ud over tilbyder vi anonym åben rådgivning til både borgere med rusmiddelproblematikker, deres pårørende, venner/familie/kærester, ligesom vi også arrangerer pårørendeforløb. Har man spørgsmål i relation til misbrug, er man altid velkommen til at rette henvendelse. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg, hvor det måtte være relevant; det være sig på skoler, i ungdomsklubber m. fl.