På Pitstop samarbejder vi, efter samtykke fra den respektive borger, med alle – interne såvel som eksterne aktører og parter, der måtte være relevante for den enkelte borger. Dette fordi vi ved, at der oftest er flere ting end rusmiddelbruget alene, som har indflydelse på den enkeltes situation. Det er således vores erfaring, at vi netop i samarbejde med øvrige instanser og tilbud, styrker fundamentet for borgeren og derved skaber optimale vilkår for dennes forandringsproces og dermed underbygger det samlede behandlingsforløb.

Hvem der anses som relevante samarbejdsparter er individuelt. Det kan f.eks. være:

  • Kontaktpersoner, vejledere og mentorer
  • Jobcenter, uddannelsesinstitutioner eller andet beskæftigelsesrelevant
  • Læger, sygehusvæsen, hjemmepleje eller lign
  • Psykiatrien
  • Kriminalforsorgen
  • Center for børn og forebyggelse
  • Center for voksne og velfærd
  • Div. bosteder
  • Familie og netværk
  • Frivillige foreninger

Og mange flere.