På Pitstop tager vi udgangspunkt i det hele menneske og de problemstillinger omkring rusmidler, som den enkelte borger oplever, at han/hun står med.
Det betyder, at vi ud over at tale om rusmidler, også taler om alt det andet et menneske er: drømme, forhåbninger, familie, netværk, kærester, skole, arbejde, bolig, økonomi, vaner, handlemønstre, adfærd osv.
Vi ved, at alle disse facetter påvirker hinanden gensidigt og spiller sammen i et ofte komplekst socialt mønster. Derfor arbejder vi med social behandling.

Udgangspunktet på Pitstop er, at vi har tillid til, at de borgere der henvender sig, har et oprigtigt ønske om en positiv forandring i deres liv og gerne vil ændre noget til det bedre.
Det gør vi ved at skabe en forståelse for det, der ligger bagude, men mest ved at have vores fokus på, hvad der ligger ude i fremtiden. Hvad er det, der skal til for at sikre den nødvendige fremgang og udvikling?

På Pitstop arbejder vi gruppeorienteret, da al erfaring viser, at der er et stort udbytte i gruppebehandling. Man vil dog stadig blive tildelt en fast behandler, som man mødes med mellem gruppesessionerne, og taler med om det, som man måske ikke har lyst til at nævne i gruppen, eller som føles for privat til at dele med andre.

Udgangspunktet for den sociale behandling, der foregår på Pitstop er, at man gennem rådgivning, vejledning, støttende samtaler og tillæring af nye færdigheder og handlemuligheder, i højere grad bliver i stand til at agere hensigtsmæssigt i sin egen tilværelse.
At gøre noget ved rusmiddelbrug er et individuelt valg, der kræver at man vil det.

På Pitstop vil vi gerne hjælpe dig til at hjælpe dig selv.

Du kan læse Ishøj Kommunes kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling her

Du kan også læse  vores hurtig-guide til kvalitetsstandarden her