Tilsynsrapport for Pitstop, april 2019

I tilsynsrapporten vurderes det, at Pitstop arbejder aktivt og målrettet med at udvikle og implementere behandlingen. Socialtilsynet vurderer desuden, at borgerne i Pitstop trives ved at komme i tilbuddet, hvilket bl.a. understøttes af nogle indbydende fysiske rammer. Pitstops medarbejdere møder borgerne med anderkendelse og respekt, og dialogen foregår i en tryg, rolig atmosfære og med respekt for den enkelte borgers perspektiv.

Du kan læse hele tilsynsrapporten her