Tilsynsrapport 2020:

Socialtilsynet vurderer, at Pitstops indsats med individuelle behandlingssamtaler, gruppebehandling og social helbedsorienteret støtte imødekommer borgernes behov, og at borgerne føler sig anerkendt og godt hjulpet i tilbuddet.

Du kan læse hele tilsynsrapporten her. Rapporten for det økonomiske tilsyn kan læses her.

Tilsynsrapport 2019:

I tilsynsrapporten vurderes det, at Pitstop arbejder aktivt og målrettet med at udvikle og implementere behandlingen. Socialtilsynet vurderer desuden, at borgerne i Pitstop trives ved at komme i tilbuddet, hvilket bl.a. understøttes af nogle indbydende fysiske rammer. Pitstops medarbejdere møder borgerne med anerkendelse og respekt, og dialogen foregår i en tryg, rolig atmosfære og med respekt for den enkelte borgers perspektiv.

Du kan læse hele tilsynsrapporten her