Kurser og oplæg hos os

Et par gange om året arrangerer vi kurser og fyraftensmøder, der henvender sig til personalegrupper, der har berøring med misbrugere, fx lærere, pædagoger, vejledere, mentorer og sagsbehandlere. Emnerne er relateret til misbrug og kan være:

  • Stofedukation
  • Unge og misbrug
  • Den svære samtale om misbrug

Vi kommer ud til jer

Vi kommer også ud på skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger, arbejdspladser og lign. og fortæller om vores viden og erfaring med misbrug af rusmidler samt om indholdet i Pitstops tilbud. Vi hjælper jer gerne med de specifikke udfordringer, I har, og I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har et særligt emne, som I gerne vil have mere viden om.

Professionel rådgivning

Vi tilbyder professionel rådgivning til personale, der i deres arbejde møder mennesker berørt af misbrug, og som  har brug for sparring omkring misbrugsrelaterede problemstillinger.