Individuelle samtaler

Det kan være svært at være pårørende til et menneske med et overforbrug af rusmidler. Derfor vil man som pårørende kunne opleve et behov for støtte og afklaring.

Hos os defineres pårørende ikke blot som den nærmeste familie. Det kan også være, at du er ven, skolelærer, fodboldtræner eller noget helt andet. Det væsentligste er, at du er berørt af en rusmiddelrelateret problemstilling, og at du oplever behov for støtte.

Som pårørende til et menneske med et rusmiddelbrug kan vi tilbyde dig op til 5 anonyme individuelle samtaler. Her kan du tale med en af vores behandlere om dine oplevelser og om, hvordan du passer på dig selv. Vi drøfter også, hvordan du håndterer at leve med den eventuelle bekymring og magtesløshed, der kan følge med, når dine forsøg på at hjælpe ikke altid nytter.

Hvis dit behov for samtaler overstiger dette, kan vi tilbyde dig et pårørendeforløb. Her vil du ikke længere have mulighed for at være anonym.

Samtalecafé

Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har rusmiddelbrug inde på livet. Det kan være aktive eller tidligere rusmiddelbrugere, pårørende eller andre, der er berørt af overforbrug af rusmidler.    

I samtalecaféen mødes vi og deler vores tanker om emner, der er relateret til rusmiddelbrug. Emnerne og samtalen styres af en ordstyrer. Vi kan tale åbent og frit, men vi kommenterer ikke på, hvad de andre siger.