Individuelle samtaler

Det kan være svært at være pårørende til et menneske med misbrug. Misbrug påvirker ofte dem, der omgiver den misbrugende.  Derfor vil man som pårørende kunne opleve et behov for støtte og afklaring.

Hos os defineres pårørende ikke blot den nærmeste familie. Det kan også være, at du er ven, skolelærer, fodboldtræner eller noget helt andet. Det væsentligste er, at du er berørt af en misbrugsproblematik, og at du oplever behov for støtte.

Som pårørende til et menneske med misbrug kan vi tilbyde dig op til 5 anonyme individuelle samtaler. Her kan du tale med en af vores behandlere om dine oplevelser, hvordan du passer på dig selv, og hvordan du håndterer at leve med den eventuelle bekymring og magtesløshed, der kan følge med, når dine forsøg på at hjælpe ikke altid nytter.

Hvis dit behov for samtaler overstiger dette, kan vi tilbyde dig et pårørende forløb. Her vil dine data dog blive registreret hos Pitstop, hvilket vil sige, at du ikke længere har mulighed for at være anonym.

Samtalecafé

Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har misbrug inde på livet. Det kan være aktive eller tidligere misbrugere, pårørende eller andre, der er berørt af misbrug.    

I samtalecaféen mødes vi og deler vores tanker om emner, der er relateret til misbrug. Emnerne og samtalen styres af en ordstyrer. Vi kan tale åbent og frit, men vi kommenterer ikke på, hvad de andre siger.