Individuelle  samtaler

Et behandlingsforløb starter med, at du mødes med en af vores behandlere. Sammen taler I om, hvad din problemstilling er, og hvilke ønsker og behov du har. Ofte bunder et forbrug af rusmidler i andre problemer, så vi taler også om, hvordan det går med skole, venner, kæreste, familie, eller hvad der måtte optage dig. På baggrund af snakken laver I sammen en plan for din behandling.

I løbet af din behandling på Pitstop vil du jævnligt mødes med din behandler, hvor I taler om, hvordan det går.

Gruppeforløb

En del af behandlingen er gruppeforløb, hvor du mødes med andre unge og voksne, der har problemstillinger, der ligner dine. I gruppen taler I om emner, der er relateret til stofmisbrug, fx ønsker for fremtiden, stoftrang, tilbagefald og motivation. Da alle i gruppen har personlige erfaringer og problemer med misbrug, vil du blive mødt med forståelse, opbakning og anerkendelse fra de andre.

Vi afslutter typisk samtalegruppen med fællesspisning.

Samtalecafé

Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har misbrug inde på livet. Det kan være aktive eller tidligere misbrugere, pårørende til en misbruger eller andre, der er berørt af misbrug.
I samtalecaféen mødes vi og deler vores tanker om emner, der er relateret til misbrug. Emnerne og samtalen styres af en ordstyrer. Vi kan tale åbent og frit, men vi kommenterer ikke på, hvad de andre siger.