Individuelle  samtaler

Et behandlingsforløb starter med, at du mødes med en af vores behandlere. Her taler vi om, hvad din problemstilling er, og hvilke ønsker og behov du har. Et forbrug af rusmidler har ofte en gensidig påvirkning på andre områder af dit liv, så vi taler også om, hvordan det går med skole, venner, kæreste, familie, eller hvad der måtte optage dig. På baggrund af snakken laver vi sammen en plan for din behandling.

I løbet af din behandling på Pitstop vil du jævnligt mødes med din behandler, hvor fokus er på, hvordan det går.

Gruppeforløb

En del af behandlingen er gruppeforløb, hvor du mødes med andre unge og voksne, der har problemstillinger, der ligner dine. I gruppen taler I om emner, der er relateret til rusmiddelbrug, fx ønsker for fremtiden, stoftrang, tilbagefald og motivation. Da alle i gruppen har personlige erfaringer og udfordringer relateret til rusmidler, vil du blive mødt med forståelse, opbakning og anerkendelse fra de andre.

Vi afslutter typisk samtalegruppen med fællesspisning.

Samtalecafé

Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har rusmiddelbrug inde på livet. Det kan være aktive eller tidligere rusmiddelbrugere, pårørende til en rusmiddelbruger eller andre, der er berørt af overforbrug af rusmidler.
I samtalecaféen mødes vi og deler vores tanker om emner, der er relateret til rusmiddelbrug. Emnerne og samtalen styres af en ordstyrer. Vi kan tale åbent og frit, men vi kommenterer ikke på, hvad de andre siger.