Fylder dit forbrug af rusmidler for meget i dit liv? Og vil du gerne ændre på det? Så kan vi støtte op om din forandring gennem gratis rådgivning og behandling. Vi tilpasser så vidt muligt dit forløb, så du samtidig kan passe dit arbejde eller din uddannelse.
Vores behandling til voksne er til dig, der er 18 år eller ældre.

Individuelle samtaler

Et behandlingsforløb starter med, at du mødes med en af vores behandlere. Her taler vi om, hvad din problemstilling er, og hvilke ønsker og behov du har. Et forbrug af rusmidler har ofte en gensidig påvirkning på andre områder af dit liv, så vi taler også om, hvordan det går med eksempelvis din familiære eller arbejdsmæssige situation. På baggrund af snakken laver vi sammen en plan for din behandling.

I løbet af din behandling vil du jævnligt mødes med din behandler, hvor fokus er på, hvordan det går med at fastholde dine mål, samt hvilke udfordringer og styrker, du oplever, har betydning i din proces.

Gruppeforløb

En del af behandlingen er gruppeforløb, hvor du mødes med andre, der har problemstillinger, der ligner dine. I gruppen taler I om emner, der er relateret til rusmiddelbrug, fx ønsker for fremtiden, stoftrang, tilbagefald og motivation. Da alle i gruppen har personlige erfaringer og udfordringer relateret til rusmidler, vil du blive mødt med forståelse, opbakning og anerkendelse fra de andre.

Om alkohol

Ishøj Kommune har ikke sit eget tilbud om alkoholbehandling, men da du altid har ret til ambulant alkoholbehandling, kan du søge hjælp hos en af de mange godkendte eksterne behandlingstilbud, der kan findes på Tilbudsportalen.