Fylder dit forbrug af rusmidler for meget i dit liv? Og vil du gerne ændre på det? Så kan vi støtte op om din forandring gennem gratis rådgivning og behandling. Vi tilpasser så vidt muligt dit forløb, så du samtidig kan passe dit arbejde eller din uddannelse.
Vores behandling til voksne er til dig, der er 18 år eller ældre.

Individuelle samtaler

Et behandlingsforløb starter med, at du mødes med en af vores behandlere. Sammen taler I om, hvad din problemstilling er, og hvilke ønsker og behov du har. Ofte bunder et forbrug af rusmidler i andre problemer, så vi taler også om fx din familiære eller arbejdsmæssige situation. På den baggrund laver I sammen en plan for din behandling.

I løbet af din behandling vil du jævnligt mødes med din behandler, hvor I vil tale om, hvordan det går med at fastholde dine mål, samt hvilke udfordringer og styrker, du oplever, har betydning i din proces.

Gruppeforløb

En del af behandlingen er gruppeforløb, hvor du mødes med andre, der har problemstillinger, der ligner dine. I gruppen taler I om emner, der er relateret til stofmisbrug, fx ønsker for fremtiden, stoftrang, tilbagefald og motivation. Da alle i gruppen har personlige erfaringer og problemer med misbrug, vil du blive mødt med forståelse, opbakning og anerkendelse fra de andre.

Vi afslutter typisk samtalegruppen med fællesspisning.

Samtalecafé

Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har misbrug inde på livet. Det kan være aktive eller tidligere misbrugere, pårørende til en misbruger eller andre, der er berørt af misbrug.

I samtalecaféen mødes vi og deler vores tanker om emner, der er relateret til misbrug. Emnerne og samtalen styres af en ordstyrer. Vi kan tale åbent og frit, men vi kommenterer ikke på, hvad de andre siger.