Rettigheder

Hvis du har problemer med afhængighed af rusmidler, har du ret til at få hjælp. Serviceloven giver mennesker med stofproblemer disse fire rettigheder:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis behandling til stofmisbrugere
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Rusmiddelbehandlingen skal være påbegyndt senest 14 dage efter, du har henvendt dig med et ønske om at komme i behandling
  4. Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling, som den din kommune har visiteret dig til.

Bemærk, at det er kommunen der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger skal bevilliges rusmiddelbehandling. En afgørelse kan omfatte hvilke ydelser der bevilliges og omfanget af ydelserne. Kommunen kan også beslutte at give en borger afslag på rusmiddelbehandling. En afgørelse skal altid indeholde afgørelsens resultat, begrundelse, retsgrundlag og klagevejledning ved et eventuelt afslag eller delvist afslag.

Hvis du har et alkoholmisbrug skal din kommune også tilbyde dig gratis ambulant behandling senest 14 dage efter, du har henvendt dig.

Hvis du har behov for mere omfattende alkoholbehandling (dag- eller døgnbehandling), udarbejder Pitstop en indstilling efter Voksenudredningsmetoden (VUM). Herefter behandles din sag på kommunens visitationsudvalg, hvor der indstilles til yderligere behandling.

Sundhedsloven giver mennesker med alkoholproblemer disse fire rettigheder:

  1. Kommunen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere
  2. Du har mulighed for at være anonym
  3. Alkoholbehandlingen skal være påbegyndt senest 14 dage efter, du har henvendt dig med et ønske om at komme i behandling
  4. Du har frit valg mellem godkendte behandlingssteder – hvis de tilbyder tilsvarende behandling, som den din kommune har visiteret dig til.

Lovgivning

Din ret til behandling for stofmisbrug fremgår af Servicelovens § 101 og § 101 a.

Se lovgivningen om behandling for stofmisbrug her og her

Din ret til behandling for alkoholmisbrug fremgår af Sundhedsloven § 141. Se lovgivningen om behandling for alkoholmisbrug her